Conference Center

Konferensutrustning

 • 1) Konferenscentret disponerar en konferenshall för 200 personer
  2) Central foajé lämplig för en effektiv och funktionell organisering av alla sorters gruppaktiviteter
  √ Möten
  √ Bolagssammanträden
  √ Utställningar
  √ Sociala och privata aktiviteter

Rymmer 500 personer

Huvud Foyer

Sammanträdesutrustning

Diabilds- och Overheadprojektorer
Video/Data projektorer och skärmar
FLIP – kartor
TV/ Video och DVD/bandspelare
Mikrofonanläggning
PC och tillgång till Internet
Podium
Fax/Skrivare/Fotokopieringsapparater
√ Administrativt understöd

Rymmer 500 personer